Łucja

Łucja to osoba bardzo uczuciowa. Szybo i łatwo nawiązuje głębokie relację. Niestety też dużo cierpi jeśli te relacje okazują się nietrwałe. Sama jest lojalna i oddana swoim najbliższym. Skupia się na życiu osobistym zarówno swoim jak i innych osób, co może jej przysporzyć łatkę wścibskiej. Jest świetnym towarzyszem do rozmowy.